Illustrations for AF

Rysować umiemy i bardzo lubimy. Dlatego Natalia ucieszyła się mogąc przygotować ilustracje do tej multimedialnej prezentacji. Standardowo wyszła od ręcznych szkiców, a skończyła tym razem na grafikach wektorowych wzbogaconych teksturami. Efekt końcowy był w pełni zadowalający. I kolorowy.
Projekt powstał podczas pracy dla agencji interaktywnej Artflash Interactive.